Forside | Nyheder | Ofte stillet spørgsmål | Præsentation af Instruktørerne | Kontakt | Find vej til træningspladsen | Find vej til Pop Up Træning | Betingelser | Betaling

English Below.

Ofte stillet spørgsmål.


Hvor gammel skal hvalpen være for at kunne deltage på hvalpe hold?
- Hunden kan deltage på vores hvalpe hold fra den er 8 uger gammel, hvis den har fået sin første vaccine fra opdrætter. 

Hvis min hund er i løbetid må den så komme med på trænings pladsen?

- Ja, du må godt tage din hund med på trænings pladsen selv om at den er i løbetid, dog vil vi rigtig gerne vide at vi skal tage nogle hensyn til hanhundene, så giv gerne besked inden du kommer til træning på tlf.: 28113259 eller på E-mail: karina@rinashundeskole.dk
Vær dog opmærksom på at hvis din hund er mut, når den er i løbetid, er det ikke sikkert den er oplagt til træning. Men giv os et kald, så kan vi vejlede dig, til den rigtig beslutning.


Må min søn eller datter på 5 - 10 år være med på trænings pladsen?
- Ja, du må godt tage dit barn med på trænings pladsen. Dog skal dit barn være klædt
godt på i forhold til vejret, for det er koldt i vinterhalvåret, så der kan 60 minutter være meget lang tid at stå stille. De skal også være klar på at de ikke må forstyrre de andre kursister og deres hunde. Men vi skal som instruktører gøre vores for at dit barn godt kan være med i nogle af øvelserne med jeres hund.


Hvor mange må vi være på trænings pladsen?
- Under normale omstændigheder er vi meget fleksible i forhold til personer på træningspladsen og familie hunden.
Men på grund af den nuværende situation med COVID-19 er der desværre nødt til at være en begrænsning på hvor mange I kan være med på trænings pladsen sammen med hunden.
Da vi holder afstand til hinanden og er udenfor hele året, er det ok hvis I er max 2 pr. hund. pr. gang.
Desuden skal hundene ikke hilse på hinanden, så der hurtigere kommer ro på hunden + sikkerhed i forhold til træningen, og smitte.

Frequently Asked Questions.

How old must the puppy be, to be able to participate in puppy teams?
- The dog can participate in our puppy team from the age of 8 weeks, if it has received its first vaccine from the breeder.

If my dog ​​is in heat, must it come to the training ground?
- Yes, you can take your dog to the training site even if it is in heat, however we really want to know that we must take some consideration for the male dogs, so please let us know before you come to training on tel .: 28113259 or by E-mail: karina@rinashundeskole.dk
Be aware, however, that if your dog is mute when in heat, it may not be suitable for training. But give us a call and we can guide you to the right decision.


May my son or daughter of 5 - 10 years be on the training ground?
- Yes, you can take your child to the training ground. However, your child must be well dressed for the weather because it is cold in the winter, so 60 minutes can be an exceedingly long time to stand still. They must also be aware that they must not disturb the other students and their dogs. But as instructors, we must do our part so that your child can participate in some of the exercises with your dog.


How many may we be in the training ground?
- Under normal circumstances, we are very flexible in relation to people at the training site and the family dog.
However, due to the current situation with COVID-19, there must unfortunately be a limit on how many of you can be on the training ground with the dog.
Since we keep our distance from each other and are outside all year, it is ok if you are max 2 per. Dog. pr. walk.
In addition, the dogs do not have to greet each other, so that the dog calms down faster + safety in relation to the training, and infection.