Forside | Præsentation af Instruktørerne | Ofte stillet spørgsmål | Nyheder | Kontakt | Find vej til træningspladsen | Betingelser | Betaling

Hvordan skal du egentlig holde korrekt på en line når du går tur med hunden.
- Og hvorfor er det så vigtigt. 
Se denne korte video, og få svaret.
Hold Korrekt på linen

   


English below.


Hos Rinashundeskole.dk er alle vores Instruktører uddannet Hundetrænere.
Vi underviser med *ledende signaler, og holder os hele tiden opdateret inden for udviklingen på ny viden om hundetræning, så vi altid kan tilbyde den bedste og nyeste form for undervisning og træning af hunde.
Det betyder meget for os, at træningen er en fornøjelse for dig og din hund. Vi brænder meget for hundetræning og for at give dig så meget viden som muligt med hjem. Vi vil gerne bidrage til, at du får et bedre samarbejde med din hund, bliver bedre til at aflæse, forstå og kommunikere med hunden.

Alle hunderacer/typer er velkomne på vores træningsplads, så længe det er godkendte hunderacer som hundeloven forskriver.
Læs mere herHvad står der i hundeloven?

Det er vores ønske hos Rinashundeskole.dk at give mennesker en bredere viden om hunde og det de bidrager med i vores hverdag og verden. Så alle får den hund de ønsker sig.

Der er MAX 6 hunde pr. hold.
Undervisningen er på 55 minutter.


Hvis du har deltaget på et hvalpe hold anden steds eller et hvalpe hold hos os "Rinashundeskole" så kan du frit vælge imellem alle de andre tilbud om træning. Uanset hvilke hold det er, så bliver der taget hensyn til hundens alder, så den ikke bliver overbelastet, i hundens udviklings periode.

*ledende signaler betyder: Vi bruger signaler som hunden ikke kan misforstå. Ved brug af en godbid og et visuelt ledende signal, vil hunden hurtigt lære, hvad vi ønsker hunden skal, ved det anviste signal.


English:

Rinashundeskole.dk, all our Instructors are educated Dog Trainers.
We are using * leading signals, and we are constantly updated in the development of new knowledge about dog training, and  we always offer the best and latest form of teaching and training of dogs.
It means a lot to us that training your dog, always is a pleasure for both you and your dog. We are very passionated about dog training and want to give you, as much knowledge as possible, to take home. We want to help you have a better collaboration with your dog, become better at reading, understanding and communicating with the dog.

All dog breeds / types are welcome at our training, as long as it is approved dog breeds as prescribed by the Dog Law.
Read more here:
What does the Dog Law say?

It is our wish at Rinashundeskole.dk to give people a broader knowledge about dogs and what they contribute to in our everyday life and the world. So everyone gets the dog they want.

There are MAX 6 dogs per. team.
The teaching is 60 minutes.


If you have participated in a puppy team elsewhere or a puppy team with us "Rinashundeskole" then you are free to choose between all the other offers for training. No matter which team it is, the age of the dog is considered so that it is not overloaded during the dog's development period.

* The leading signals means: We use signals that the dog cannot misunderstand. By using a treat and a visually conductive signal, the dog will quickly learn what we want the dog to do, by the indicated signal.